Doplní sa

                          Predseda KRK OZ CHPH Gemer

                                 Telefon:

                                  email: